Дорноговь аймгийн зохицуулах зөвлөлд - 2015.03.13

aymgiyn-zohicuulah-zvlld.pdf

Дуднговь аймгийн зохицуулах зөвлөлд - 2015.11.05

aymgiyn-zohicuulah-zvlld.pdf

Өвөрхангай аймгийн зохицуулах зөвлөлд - 2015.11.25

aymgiyn-zohicuulah-zvlld.pdf

Өмнөговь аймгийн зохицуулах зөвлөлд - 2015.11.05

aymgiyn-zohicuulah-zvlld.pdf

Сүхбаатар аймгийн зохицуулах зөвлөлд - 2015.09.02

aymgiyn-zohicuulah-zvlld.pdf

Сэлэнгэ аймгийн зохицуулах зөвлөлд - 2015.09.03

aymgiyn-zohicuulah-zvlld2.pdf

Сэлэнгэ аймгийн зохицуулах зөвлөлд - 2015.03.13

aymgiyn-zohicuulah-zvlld.pdf

Төв аймгийн зохицуулах зөвлөлд - 2015.11.05

aymgiyn-zohicuulah-zvlld.pdf

Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлд - 2015.10.23

2015-10-23-ANZZ-2.pdf

Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлд - 2015.10.23

2015-10-23-ANZZ-1.pdf

Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлд - 2015.06.12

2015-06-12-Aymag-niysleliyn-zohicuulah-zvlld3.pdf

Баян-өлгий аймгийн зохицуулах зөвлөлд - 2015.03.16

-lgiy-aymgiyn-zohicuulah-zvlld.pdf


« »